เด็กน่าเกลียดเย็ดสาวสวย

Dĕk ǹā kelīyd yĕd s̄āw s̄wy