Ang ganda ng keps, sarap ibadbad ang uten maghapon