Ang kulit ng aking boyfriend, gustong hawakan ang aking keps