Axie isko na Shiba Inu ng magkaibigan swerte ng mga loko