Binayo nang binayo ang tumbong hanggang labasan

One thought on “Binayo nang binayo ang tumbong hanggang labasan

Comments are closed.