Binosohan ni Janjan ang maganda nilang nangungupahan