Boso sa dalawang dilag sa loob ng tumatakbong jeep