Dahil sa lockdown, binenta ang katawan kay Mang Mando