Dalagang lakas tama, tinira ng hubo sa loob ng sasakyan