dukot at tsupa karaniwang gawain ng mga estudyante