Epekto ng online class hindi maka pag bonding sa classmate na nobyo 48451