Gamit condom si mister para hindi na madagdagan ang apat na anak