Grabe ang effort ko dito ha, pero sulit naman sa sarap