Haha, okay ang kasalang ito with free lamas sa bride