Hawakan ng ari, ingat lang sa pagdadrive mga taena nyu