Holyshit Mala Coca Cola Ang Katawan, Ang Sarap Pasukan! 21041