Latag karton sa lumang bahay, okay na sa walang pera para sa motel