Messenger boy at si secretary minsang naiwan sila dahil sa overtime