Nagsisisi at sa isip mo’y nakipag inuman at nagkamali 15578