Nakaplog ni mark ang isa sa pinakamaganda sa kaklase