Secretary na sakay ni boss, tinikman bago inihatid sa bahay