Ubos ang tamod mo pag nakantot mo ang pinay na ito