Wala ata pang-motel si sir, estudyante niyari sa likod ng kotse