Ang pagbabayad ng magandang dalaga sa may-ari ng kanyang inuupahang room