Dahil sa covid-19 nalamas at nadede ni Tinoy ang gf