Nagustuhan na ang uten gawa ng extended quarantine